'Door de lens van Eus'

'Door de lens van Eus' zijn een reeks van verhalen en portretten met een missie. Het zijn bijzondere ontmoetingen met mooie mensen, zoals jij en ik. De mens achter het gezicht zien is het kennen van elkaars verhalen. Dat voorkomt dat we oordelen en veroordelen op grond van vooroordelen. We denken in patronen, dat doen we allemaal. Jij, wij, zij. Die moeten we doorbreken. Openhartige verhalen en unieke portretten kunnen daarom zeer nuttig zijn om verdeeldheid en verarming in de samenleving tegen te gaan en de intergroepsrelaties te verbeteren. Ik hoop dan ook, om samen met jullie, een maatschappij te creëren waar mensen in harmonie en in vrede met elkaar kunnen leven. Dit is mijn missie, dit is door de lens van Eus...

...accepteren dat ieder mens zijn eigenaardigheden heeft en ook zijn eigenheden én aardigheden.

Openhartige verhalen

Unieke portretten